Firma LES – INVEST, s.r.o. vznikla v roku 2002. Orientuje sa predovšetkým na spracovanie ihličnatej guľatiny.

Spoločnosť nadviazala pri svojom vzniku na dlhodobú tradíciu spracovania drevnej hmoty vo svojom regióne. Neustálym rozširovaním svojich produktov a služieb, zvyšovaním efektivity výrobných procesov, modernizáciou a optimalizáciou výrobnej kapacity, si firma LES – INVEST, s.r.o. vybudovala silnú a stabilnú pozíciu nielen na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu.

Flexibilný prístup vedenia spoločnosti, kvalifikovaná pracovná sila a pravidelné investovanie do zvyšovania kvality a úrovne služieb, predurčujú firmu ďalej expandovať a upevňovať svoje postavenie silného a spoľahlivého partnera.