Vedľajšie produkty, ktoré zostávajú popri piliarskej výrobe ďalej spracuvávame na biopalivá. Naším zámerom je efektívne využívanie drevnej hmoty a zároveň aj snaha chrániť životné prostredie.

Produkty, ktoré vyrábame:

  • palivové drevo
  • drevná štiepka