Kontakt

Les-Invest, s.r.o.
Podvysoká 385
SK-023 57
IČO: 36 403 482
IČ pre DPH: SK2020136151

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.13376/L

MAPA

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kancelária :

Tel.: +421-041/4346927
Fax: +421-041/4346948
Mobil: +421-905 689 461
E-mail: lesinvest@mail.t-com.sk

Jozef Grežďo – majiteľ firmy
Mobil: +421-905 402 390
E-mail: jozef.grezdo@gmail.com

Ing. Michal Vojčiniak – manažér obchodu
Mobil: +421-905 719 831
E-mail: holzhandel@zoznam.sk