Hlavné činnosti

PILIARSKA VÝROBA

  • Porez drevnej hmoty,  výroba reziva
  • Impregnácia reziva
  • Výroba jednorázových paliet

LESNÍCKE SLUŽBY

  • Ťažba a sústreďovanie drevnej hmoty
  • Pestebná činnosť

LOGISTIKA DREVNEJ HMOTY

  • Preprava guľatiny
  • Preprava reziva
  • Preprava pilín, štiepky a odrezkov

VÝROBA BIOPALÍV

  • Palivové drevo
  • Drevná štiepka

STAVEBNO-MONTÁŽNE A REMESELNO-KOMPLETAČNÉ PRÁCE PRI USKUTOČŇOVANÍ STAVIEB A ICH ZMIEN