Hlavné činnosti

Firma sa špecializuje na tieto hlavné činnosti:

  • PILIARSKA VÝROBA
  • LOGISTIKA DREVNEJ HMOTY
  • VÝROBA BIOPALÍV
  • STAVEBNO–MONTÁŽNE PRÁCE
  • REMESELNO–KOMPLETAČNÉ PRÁCE
  • SPONZORUJEME